Yabancılara Vatandaşlık İçin Yeni Kural: Arsa Üzerine Yapı Şartı Eklendi!

Türkiye Cumhuriyeti'nde, 'Türk vatandaşlığının istisnai kazanılması' ile ilgili yürürlükte olan kanunda önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, taşınmaz mal satın alarak vatandaşlık kazanma sürecini etkileyen yeni düzenlemeleri içeriyor.

Yayınlanma:
Yabancılara Vatandaşlık İçin Yeni Kural: Arsa Üzerine Yapı Şartı Eklendi!

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ‘Türk vatandaşlığının istisnai kazanılması’ ile ilgili 20. maddesinde, dikkat çekici bir değişiklik gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni düzenleme, vatandaşlık kazanma sürecindeki taşınmaz mal satışı ile ilgili yönetmelikte önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.

Yönetmelikteki Değişiklik

Resmi Gazete'de yer alan yeni yönetmelik metnine göre, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunacak kişiler için taşınmaz mal alımı ile ilgili şartlar yeniden düzenlendi. Daha önce 'döviz tutarındaki taşınmazı' ifadesi kullanılırken, bu ifade 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz' olarak değiştirildi. Bu değişiklik, taşınmaz mal alımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma sürecini etkileyen önemli bir adım olarak görülüyor.

Arsa Satışı ve Yapı Zorunluluğu

Yeni yönetmelik, arsa satışı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasının şartlarını değiştirdi. Artık, vatandaşlık hakkı kazanmak isteyenler için, satın alınan arsanın üzerine yapı inşa etme zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, arsa satışlarıyla vatandaşlık kazanmanın kapsamını daraltarak, daha spesifik kriterlerin uygulanmasını sağlıyor.

Sonuç ve Etkiler

Bu kanun değişikliği, Türkiye'de taşınmaz mal alımı yoluyla vatandaşlık kazanma sürecinde önemli değişiklikler yaparak, bu sürecin daha katı ve açık kurallar çerçevesinde işlemesini amaçlıyor. Yeni düzenleme, hem yabancı yatırımcılar hem de Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bireyler için yeni şartlar ve beklentiler oluşturuyor. Bu değişikliğin, uzun vadede Türkiye'de gayrimenkul piyasasını ve yabancı yatırımları nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.