PISA 2022 Sonuçları: Türkiye OECD Ortalamasının Altında Kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) düzenlediği PISA 2022 değerlendirmelerinde, Türkiye matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarında OECD ortalamasının altında yer aldı.

Yayınlanma:
PISA 2022 Sonuçları: Türkiye OECD Ortalamasının Altında Kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları açıklandı. Singapur'un her alanda lider olduğu bu değerlendirmede, Türk öğrencilerin performansı OECD ortalamasının altında kaldı. Türkiye, fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanlarında ortalamanın altındaki performansıyla dikkat çekti.

Türkiye'nin PISA 2022 Sıralaması

Türkiye, PISA 2022'de fen bilimleri alanında 81 ülke arasında 34. sırada, OECD ülkeleri içinde ise 29. sırada yer aldı. Matematikte 81 ülke arasında 39., OECD ülkeleri arasında 32. sırada bulunurken, okuma becerilerinde 81 ülke arasında 36., OECD ülkeleri içinde 30. sıraya yerleşti. 2018 yılına göre Türkiye'nin sıralamasında bir yükselme görülse de, hala OECD ortalamasının altında bir performans sergilediği belirtiliyor. Bu sonuçlar, Türkiye'nin eğitim sistemine yönelik bazı değerlendirmeler yapılmasını ve iyileştirmeler gerçekleştirilmesini gerektirebilir. Özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında daha iyi bir performans göstermek için alınabilecek tedbirler ve uygulanabilecek stratejiler ön plana çıkıyor.

15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fendeki performanslarını ölçmeyi amaçlayan değerlendirme sonuçlarının yer aldığı raporda, Türkiye ile ilgili veriler şöyle:

*Kız ve erkek öğrenciler matematikte ortalama olarak benzer düzeyde performans gösterirken okumada kızlar erkeklerden 25 puan daha geride kaldı.

Öğrenciler Mutsuz

*Öğrencilerin yüzde 44’ü hayatlarından memnun olmadığını söyledi. 2018’de bu oran yüzde 34’tü.

*2018’den 2022’ye kadarki dönemde en yüksek puan alan öğrenciler ile en zayıf öğrenciler arasındaki fark matematik ve okumada önemli ölçüde değişmedi. Fende ise arttı.

*Öğrenciler matematik, okuma ve fen bilimlerinde OECD ortalamasından daha düşük puanlar aldılar.

*Türkiye’de öğrencilerin yüzde 61’i matematikte en az düzey 2 yeterliliğine ulaştı, bu oran OECD ülkeleri ortalamasından daha düşük.

*Öğrencilerin yaklaşık yüzde 5’i matematik alanında en iyi performans gösterenler oldu.

*Öğrencilerin yaklaşık yüzde 71’i okumada düzey 2 ya da üstüne çıktı. (OECD ortalaması yüzde 74)

*Öğrencilerin yüzde 75’i fen bilimlerinde düzey 2 ya da daha üstüne çıktı. (OECD ortalaması yüzde 76)

*Öğrencilerin yüzde 4’ü fen alanında en iyi performansı gösterdi. (OECD ortalaması yüzde 7)

*Türkiye’de öğrencilerin yüzde 33’ü sosyoekonomik kapsamda 2022’de PISA sınavına giren en dezavantajlı öğrenciler arasında yer alıyor.

*Sosyoekonomik açıdan avantajlı öğrenciler, dezavantajlı öğrencileri matematikte 82 puan geride bıraktı.

*Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık yüzde 42’si derslerin çoğunda ya da tamamında iyi çalışamadıklarını söyledi. (OECD ortalaması yüzde 23)

Güvende Değiliz

Öğrencilerin yüzde 18’i okula giderken kendilerini güvende hissetmediklerini belirtti. Bu konuda OECD ortalaması yüzde 8. Öğrencilerin yüzde 13’ü sınıflarında, yüzde 20’si okulun diğer yerlerinde kendilerini güvende hissetmiyor. Kızların yaklaşık yüzde 25’i, erkeklerin yüzde 28’i ayda en az birkaç kez zorbalık kurbanı olduklarını söyledi.

Yeterince Beslenemiyorlar

OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher’in PISA 2022 üzerine yaptığı analizin “Öğrenmek için çok mu açlar?” başlıklı bölümünde, “OECD ülkelerinde öğrencilerin yüzde 8’i yiyecek alacak paraları olmadığı için son 30 gün içinde haftada en az bir gün yemek yiyemediğini söyledi” dendi. Analizde, “Birleşik Krallık ve Litvanya’da öğrencilerin yüzde 11’i öğün atlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Bu oran, ABD, Şili ve Kolombiya’da yüzde 13, Yeni Zelanda’da yüzde 14 ve Türkiye’de yüzde 19. Okullarda ücretsiz öğle yemekleri daha fazla çocuğun eğitime katılmasını sağlayabilir” ifadelerine yer verildi.