Okullarda Aile Kurmanın Fıtrata Uygun Olduğu Anlatılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde "Türk sosyal hayatında aile" dersinin müfredatını onayladı. 5-12. sınıflar için 72 saatlik bir program içeren bu seçmeli ders, ailenin önemine, Türk aile yapısının tarihsel sürecine ve aile içinde kadının rolüne odaklanacak.

Yayınlanma:
Okullarda Aile Kurmanın Fıtrata Uygun Olduğu Anlatılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan "Türk sosyal hayatında aile" dersi müfredatı, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilere sunulacak. Ortaokullarda 5, 6, 7 ve 8. sınıflar, liselerde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tasarlanan bu seçmeli ders, toplam 72 saatlik bir öğretim programını kapsıyor. Ders müfredatı, "ailenin önemi", "aile olmak", "Türk aile yapısının tarihsel süreci" ve "toplumsal değişim ve aile" başlıklı dört üniteden oluşuyor.

Müfredatta, aile kurumunun önemi, ebeveynlik rolleri, sosyalleşme sürecinde ailenin rolü gibi konulara odaklanılıyor. Öğrenciler, ailelerinin tarihini araştıracak ve aile büyükleriyle görüşmeler yaparak aile tarihini öğrenecekler. "Türk aile yapısının tarihsel süreci" ünitesinde, Türk tarihinin farklı dönemlerindeki aile yapısı ve kültürel özellikleri üzerinde durulacak. İslam Hukuku'nda aile kurmanın şartları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde aile yapısı, Cumhuriyet dönemi hukuki düzenlemeleri ve Türkiye'de günümüzdeki aile yapısının özellikleri müfredata dahil edilmiş durumda.

"İslam Hukuku'nda Aile Olmanın Şartları Ele Alınacak"

İslam Hukuku'nda aile kurmanın şartlarının ele alınacağı derslerde, Selçuklu Dönemi'nde aile yapısının özellikleri açıklanacak. Osmanlı Devleti'nde aile yapısına yön veren unsurların aktarılacağı derslerde, Cumhuriyet'in ilanından sonraki hukuki düzenlemelerin aile yapısı üzerindeki etkilerine de yer verilecek. Türk Medeni Kanunu'nun Türk aile yapısına yansıyan etkileri üzerinde durulacak derslerde, Türkiye'de günümüzdeki aile yapısının özellikleri açıklanacak.

Liselerdeki "Türk sosyal hayatında aile" dersi, öğrencilere tarihsel süreçte Türk ailesinin geçirdiği değişim ve dönüşümleri öğretmeyi, modern hayatın getirdiği problemlerin Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor. Dersin geliştirilmesinde yapılandırmacı öğrenme modeli, çoklu zeka, öğrenci merkezli öğrenme ve beceri temelli öğrenme gibi yaklaşımlar gözetilmiş. Müfredat, aile yapısındaki güncel problemleri, dağılan ailelerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini de içeriyor.