Okullarda 'Adabımuaşeret' ve 'Görgü Kuralları' Dersleri Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki okullarda "adabımuaşeret" ve "görgü kuralları ve nezaket" derslerini müfredata ekledi. Bu dersler, öğrencilere görgü kurallarının önemini öğretmeyi ve toplumsal ilişkilerde nezaketin yerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Yayınlanma:
Okullarda 'Adabımuaşeret' ve 'Görgü Kuralları' Dersleri Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk okullarında "adabımuaşeret" dersinin liselerde, "görgü kuralları ve nezaket" dersinin ise ortaokullarda müfredat kapsamına alındığını duyurdu. Bu dersler, öğrencilere iletişim becerileri, görgü kuralları ve nezaketin önemini öğretmeyi amaçlıyor. Bakanlık, bu derslerin adını pedagojik açıdan uygun olarak belirlediğini açıkladı.

Ortaokullarda Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi

Ortaokul seviyesinde verilecek "görgü kuralları ve nezaket" dersinin temel amacı, öğrencilere görgü kurallarını ve nezaketi öğretmek ve bu kuralların toplum içindeki önemini vurgulamaktır. Ders, öğrencilerin farklı kültürlerdeki görgü kurallarını kavramaları, çevreye duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda da bu kuralların önemini anlamaları hedefleniyor.

Liselerde Adabımuaşeret Dersi

Lise düzeyindeki "adabımuaşeret" dersinde ise görgü ve nezaket kuralları, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak işlenecek. Bu derste, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra drama, gözlem ve tartışma gibi etkinliklerle deneyim kazandırılması planlanıyor. Dersin amacı, öğrencilerin geçmişten günümüze Türk kültüründe yer alan görgü, nezaket ve zarafeti özümseyerek davranışlarına yansıtmalarını sağlamak ve milli ve manevi değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Bu derslerin eklenmesi, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirme, toplumsal huzuru artırma ve karşılıklı saygı temelli ilişkiler kurma gibi konularda önemli bir adım olarak görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hamlesi, öğrencilerin hem bireysel hem de toplumsal açıdan daha donanımlı hale gelmelerine yardımcı olacak.