MEB'den Okul Kantinlerine Yönetmelik Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaparak yeni kuralları Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenlemeler, okul kantinlerinin kiralama süreçlerini ve şartlarını kapsıyor.

Yayınlanma:
MEB'den Okul Kantinlerine Yönetmelik Değişikliği

Yeni düzenlemeye göre, okul kantinlerinde kiralama sözleşmelerinin süresi en fazla 5 yıl olarak belirlendi.

Bir yıldan uzun süreli kiralama sözleşmelerinde, ilk yılın kira bedeli ihale bedeli olarak kabul edilecek.

Kira Bedellerinin Belirlenmesi

İkinci ve izleyen yıllardaki kira bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılacak.

Öğrenci mevcudunda önemli ölçüde değişiklik olması veya Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler gibi durumlarda, muhammen bedel yeniden belirlenecek.

Yeniden Kiralama ve Sözleşme Süreleri

Sözleşmesi sona eren ve yükümlülüklerini yerine getiren kantin işletmecileri, talepleri okul-aile birliklerince uygun görülmesi halinde, kantinleri pazarlık usulü ile yeniden kiralayabilecek.

Bu durumda, sözleşme süresi 5 yılı, toplam sözleşme süresi ise ilk sözleşme tarihinden itibaren 20 yılı geçemeyecek.

Kira Sözleşmeleri ve Yer Teslim Süreçleri

Kira sözleşmelerinin bir örneği, ilgili milli emlak birimine gönderilecek.

Kiralanan yerler, kiralama amacı dışında kullanılamayacak.

Kira sözleşmesi imzalanmadan önce yer teslimi yapılamayacak ve okul yönetimi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 15 gün içinde yer teslimi yapmakla yükümlü olacak.

Mesleki Eğitim Kanunu'na Göre Yeni Haklar ve Okul Aile Birlikleri Yenilikleri

Mesleki Eğitim Kanunu'na Göre İhalelere Katılım

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca iş yeri açma belgesine sahip olanlar, kantin kiralama ihalelerinde ustalık belgesine sahip olanlarla aynı önceliğe sahip olacak.

Okul Aile Birliklerinde Değişiklik

Yönetmelikle, okul aile birliklerinin işleyişi de değiştirildi.

18 yaşını dolduran kursiyerler, velilerle birlikte okul aile birliği genel kurulu ile yönetim ve denetleme kurullarında yer alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yeni yönetmelik değişikliği, okul kantinlerinin işletilmesi ve kiralama süreçlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Yeni kurallar, kantin işletmecileri için daha belirgin ve şeffaf bir çerçeve sunarken, okul aile birliklerinin işleyişinde de yenilikler getiriyor. Bu değişiklikler, okul kantinlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde işletilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.