KDK Tavsiyesiyle Üniversite Çift Anadal Yönetmeliği Değişiyor

Çift anadal programında genel not ortalaması nedeniyle kaydı silinen bir üniversite öğrencisinin, Türkiye genelindeki farklı uygulamalara dikkat çekerek Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda, üniversite yönetmeliği yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle, çift anadal programında not ortalaması şartları ve öğrenci hakları daha net bir şekilde belirlendi.

Yayınlanma:
KDK Tavsiyesiyle Üniversite Çift Anadal Yönetmeliği Değişiyor

Çift anadal öğrenimi gördüğü hukuk fakültesinden genel not ortalaması nedeniyle kaydı silinen üniversite öğrencisi, konuya ilişkin üniversitelerin farklı uygulamaları olduğu yönünde Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK'nın üniversitelerde yeknesaklığın sağlanmasına yönelik tavsiye kararı doğrultusunda, üniversite yönetmeliği yeniden düzenlendi.

KDK, çift anadal öğrenimiyle ilgili mağduriyet yaşadığını belirten üniversite öğrencisinin başvurusunu değerlendirdi.

Kamu yönetimi bölümü öğrencisi olan başvurucu, aynı zamanda hukuk fakültesinde çift anadal öğrencisiyken ilgili mevzuatta, "Genel not ortalaması 2'nci kez 100 üzerinden 70'in altına düşen öğrencinin 2'nci ana dal diploma programından kaydı silinir" hükmünden hareketle kaydının silindiğini bildirdi.

Çift anadal eğitiminin sonlandırılmasına itiraz ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini belirten öğrenci, konuya ilişkin Türkiye çapındaki üniversitelerin farklı uygulamalarının olduğunu, bazı üniversitelerde ana dal genel not ortalamasının, bazı üniversitelerde ise 2 bölümün birleştirilmiş genel not ortalamasının dikkate alındığını kaydetti.

İlgili maddede kastedilen genel not ortalamasının, öğrenim görülen 2 programın birlikte hesaplandığı genel not ortalaması olarak düşünülmesi gerektiğini belirten öğrenci, sorunun çözümünü talep etti.

kdk-tavsiye-karar-verdi-universite-cift-anadal-yonetmeligini-degistirdi.jpeg

Üniversite Yönetimi Mevzuatta Değişikliğe GittiKDK, üniversitelerin işlemlerinde öğrencilerin mağdur edilmemesi için ilgili yönetmelik maddesinde yer verilen 'genel not ortalaması' ifadesinden kastedilenin belirgin bir şekilde gösterilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu ve ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verildi.

İlgili üniversite yönetmelikte, "Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65'e kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması 2'nci kez 100 üzerinden 70'in altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir" şeklinde değişiklik yapıldığı bildirildi.