Haliç Üniversitesi'nde Ücret Adaletsizliği

Haliç Üniversitesi'nde çalışan araştırma görevlileri, net maaş üzerinden anlaşma yapmalarına rağmen brüt maaş aldıklarını ve mobbinge maruz kaldıklarını iddia ederek bir basın açıklaması yayınladı.

Yayınlanma:
Haliç Üniversitesi'nde Ücret Adaletsizliği

Haliç Üniversitesi kadrosunda yer alan araştırma görevlileri, üniversite yönetimi ile yaşadıkları maaş uyuşmazlığını ve hak ihlallerini kamuoyuna duyurmak amacıyla bir basın açıklaması yayınladı. Akademisyenler, kendilerine net maaş ödenmesi konusunda yapılan anlaşmaya rağmen, gerçekte brüt maaş aldıklarını belirttiler. Bu durum, üniversite yönetiminin maaş politikalarındaki adaletsizliği ve çalışma koşullarındaki sorunları gündeme getirdi.

Üniversite Yönetiminin Uygulamalarına Tepki

Akademisyenler, maaş konusundaki uyuşmazlığın yanı sıra, yaşadıkları mobbinge de dikkat çektiler. Üniversite yönetiminin uyguladığı adaletsiz maaş politikasına ve çalışma koşullarına karşı bir araya geldiklerini vurgulayan araştırma görevlileri, bu durumun hem mesleki hem de kişisel haklarına zarar verdiğine işaret etti. Akademisyenlerin bu adımı, üniversite içindeki işleyiş ve yönetim anlayışına dair ciddi soru işaretleri yaratıyor ve akademik camiada genel bir rahatsızlık hissini ortaya koyuyor.

Bu basın açıklaması, üniversitede çalışan akademik personelin karşılaştığı zorlukları ve adaletsizlikleri gözler önüne seriyor. Araştırma görevlilerinin dile getirdiği bu iddialar, akademik camianın karşılaştığı genel sorunları yansıtıyor ve üniversite yönetimlerinin çalışma koşullarını iyileştirmesi gerektiği konusunda önemli bir mesaj veriyor. Akademisyenlerin bu durumu açığa çıkarması, benzer sorunlarla karşılaşan diğer üniversitelerdeki akademik personel için de bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haliç Üniversitesi Araştırma Görevlileri olarak Üniversite yönetiminin uyguladığı adaletsiz maaş politikasına karşı bir araya gelmiş bulunuyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 8’e göre vakıf üniversitelerinde aynı unvanda çalışan akademisyenlerin maaşları devlet üniversitesinde çalışan akademisyenlerden düşük olamaz. Nisan 2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı, söz konusu kanunla ilgili olarak vakıf ve devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin maaşlarının devlet üniversitelerinde ödenen net veya brüt maaş üzerinde eşitlenebileceği şeklinde YÖK’ün yetkisi dâhilinde bulunmayan bir yorum getirmiştir. YÖK’ün neden olduğu muğlaklık sebebiyle kanun ile güvence altına alınmış hakkımızın kaybına neden olmuştur. Rektörlük Yazı İşleri Birimi’ne taleplerimizi içeren 47 adet dilekçe sunulmuş fakat resmi bir yanıt alınamamıştır. Müteveli Heyeti Başkanlığı ile görüşme talebimiz de yine olumlu sonuçlandırılmamıştır."

Kanunla güvence altına alınan haklarının gasp edildiğini kaydeden akademisyenler, sundukları 47 dilekçeye de yanıt alamadıklarını belirterek şu talepleri paylaştı:

• Maaşlarımızın devlet üniversitelerinde aynı unvanda çalışan akademisyenlerin maaş seviyesine yükselmesi,

• Kurum içi adaletsizliğe son verilerek, kurumdaki diğer akademik personellerle maaşlarımızı net üzerinden almayı,

• Bordrolarımızın işçi bordrosu yerine akademik bordo olarak düzenlenmesini talep ediyoruz.