Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Mı Alıyor? Başvurular Nasıl Yapılır?

Gaziantep Üniversitesi, akademik kadrosuna yapacağı yeni atamalar için 4 öğretim elemanı alımı gerçekleştirecek. Başvurular, son olarak 12 Aralık 2023 tarihine kadar kabul edilecek.

Yayınlanma:
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Mı Alıyor? Başvurular Nasıl Yapılır?

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1-Adayın başvuracağı Göç Enstitüsü'nü, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.

2-Özgeçmiş

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge

4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri

5-İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri

6-ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-Fotoğraf (1 adet)

9-Adli Sicil Kaydı

Önemli Notlar;

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

c) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

e) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

14-000002.jpeg