80 Maddelik Yeni Torba Yasa Teklifi: Öne Çıkan Düzenlemeler

AK Parti'nin sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifi Meclis gündeminde. Konut kredisi vergi istisnası tek konutla sınırlandırılırken, finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma süresi 2 yıl daha uzatılıyor. Cep telefonlarında asgari maktu vergi ise değerleme oranıyla güncellenecek.

Yayınlanma:
80 Maddelik Yeni Torba Yasa Teklifi: Öne Çıkan Düzenlemeler

AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik yeni torba kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yeni teklifle birlikte birçok düzenleme getiriliyor.

Teklifle, konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası tek konutla sınırlandırılıyor. İkinci ve sonraki konut alımlarında maliyet artacak.

Finansal Sıkıntıdaki Şirketlere Uzatılan Borç Yapılandırması

Teklif, finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma imkanı için süreyi 2 yıl daha uzatıyor. Cumhurbaşkanı'na süre uzatma yetkisi sağlanıyor.

Cep Telefonlarında Asgari Maktu Vergi Güncellemesi

Cep telefonlarında asgari maktu vergi tutarı, yıllık değerleme oranı ile güncellenecek.

Bankalara Enflasyon Muhasebesi Uygulanmayacak

Banka ve finans kurumlarının 2024 ve 2025 yıllarındaki enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar ve zararları, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

Vergi İstisnalarında Değişiklikler ve Yetki Verilmesi

Tevkifat oranları ve KDV iadeleri hususunda cumhurbaşkanına yetki verilecek. Ayrıca, kurumlar vergisi kazanç istisnası artırılacak.

Özelleştirmeler Elektronik Ortamda Yapılabilecek

Özelleştirme programına alınan kuruluşların ihaleleri artık elektronik ortamda yapılabilecek.

Depremlerde Fahiş Fiyat Uygulayanlara Para Cezası

Depremler sebebiyle genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde, fahiş fiyat uygulamalarına para cezası getirilecek.

Bu özet, teklifteki bazı düzenlemeleri kapsıyor. Detaylar ve tam metin için resmi kaynaklara başvurmanız önemli.