2022 PISA Test Sonuçları Açıklandı: Türkiye OECD Ortalamasının Altında

2022 PISA test sonuçlarına göre, Türkiye 81 ülke arasında 39'uncu sırada yer alarak OECD ortalamasının altında kaldı. Matematik, okuma ve bilim dallarında elde edilen puanlar, önceki yıllara göre de düşüş gösteriyor. Singapur ise tüm alanlarda birinci sırayı aldı.

Yayınlanma:
2022 PISA Test Sonuçları Açıklandı: Türkiye OECD Ortalamasının Altında

2022 yılında gerçekleştirilen PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) test sonuçları açıklandı. Bu test, 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen bilgilerini uluslararası düzeyde değerlendiriyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan bu testlerde Türkiye, 81 ülke arasında 39'uncu sırada yer alarak OECD ülkeleri ortalamasının altında kaldı.

Türkiye'nin PISA 2022 Performansı

Türkiye'nin matematik dalında aldığı 453.15 puan, OECD ortalaması olan 472'nin altında kaldı. Okuma alanında Türk öğrencilerin 456.08'lik puanı da OECD ortalaması olan 476'nın altında yer aldı. Bilim dalında ise Türk öğrenciler, 485 olan OECD ortalamasına yakın bir performans göstererek 475.94 puan aldı.

Karşılaştırmalı Performans Ve Singapur'un Başarısı

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'nin performansında bir düşüş gözlemlendi. Matematik dalında 2018'deki 454 puan, 2022'de 453'e düştü. Okuma alanında ise 2018'deki 466 puan, 2022'de 456'ya geriledi. Ancak bilim dalında bir ilerleme kaydedilerek 2018'deki 468 puan, 2022'de 476'ya yükseldi. PISA 2022 sonuçlarında Singapur, tüm alanlarda birinci sırada yer alırken, Macau ve Tayvan da sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldılar.

Alanlara göre ilk üç sıralama da şu şekilde oldu;

Matematik

1- Singapur (574.66 puan)

2- Macau (Çin) (551.92 puan)

3- Tayvan (547.09 puan )

Okuma

1- Singapur (542.55 puan)

2- Japonya (515.58 puan)

3- Güney Kore (515.42 puan)

Bilim

1- Singapur (561.43 puan)

2- Japonya (546.63 puan)

3- Macau (543.10 puan)

Genel Olarak Performans Düştü

Uzak doğulu öğrenciler tüm kategorilerde üst sıralarda yer alırken, üç alanın ortalamasına göre son üç sırada yer alan öğrenciler Ürdün, Panama ve Kosova'dan okuyor..

Son sonuçlar, katılımcı öğrencilerin performansının 2018'e kıyasla okumada 10 puan, matematikte ise neredeyse 15 puan düştüğünü gösteriyor.

Testler Nasıl Yapılıyor?

PISA testlerindeki soruların üçte ikisi çoktan seçmeli, geri kalan üçte biri ise açık uçlu sorular. Her okulda yalnızca az sayıda öğrenci aynı soruları yanıtlıyor.

Her ülke veya bölgede sınava girecek öğrenci sayısı nüfusun büyüklüğüne göre değişiyor.

2022 değerlendirmesine yaklaşık 700 bin öğrenci katıldı.

‘2002’de Neredeysek Şimdi De Aşağı Yukarı Aynı Yerdeyiz’

Akademisyen, yazar, araştırmacı Prof. Dr. Selçuk Şirin de sosyal medya hesabından Türkiye'nin not ortalamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin fena çakıldığını belirten Şirin, "Malumun ilanı! PISA 2022 sonuçları biraz evvel açıklandı. Türkiye okuduğunu anlama, fen ve matematikte OECD ülkeleri içinde son sıralara çakılmış! 20 milyon genç bu performansla dünyada rekabet edemez. Uyan Türkiye! demekten bıktım" dedi.

Şirin paylaşımının devamında ise ,

“Puan bazında, 2018’e göre okuduğunu anlamada 10 puan azalış, fende 9 puan artış var. Matematik aynı. Sıralama bazında, OECD ülkeleri içerisinde 2002’de neredeysek şimdi de aşağı yukarı aynı yerdeyiz!” ifadelerini kullandı.