Piroliz yağı nedir?

İzmir'deki piroliz yağı üretim tesisi, devlet destekleriyle hız kazanıyor. Piroliz yağı, fosil yakıtlara kıyasla daha çevreci bir alternatif olabilir. Bu yağ, yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği için sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenebilir. Karbon ayak izini azaltmada etkili olabilir.

Yayınlanma:
Piroliz yağı nedir?

Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi AŞ, nafta ikamesi piroliz yağı üretimi için İzmir'de bir tesis kuruyor. Cumhurbaşkanı Kararı'yla devletin projeyi desteklemesi planlanıyor. Yatırımın öngörülen süresi ve sağlanacak destekler hakkında ayrıntılar da yer alıyor.

Piroliz Yağı: Geri Dönüşümün Enerjili Hammaddesi

Piroliz yağı, organik malzemelerin ayrıştırılmasıyla elde edilen bir ürün. Sıvı faz olarak adlandırılan bu yağ, enerji yoğunluğu yüksek ancak saklama ve taşıma koşulları gerektiren bir yapıya sahip. Atık lastiklerden, odun ve tarım atıklarından üretilebiliyor.

KULLANIM ALANLARI: AĞIR SANAYİDE ENERJİ KAYNAĞI

Bu yağ, çeşitli endüstrilerde yakıt olarak kullanılıyor. Çimento, cam, seramik ve tuğla fabrikaları, ağır petrol santralleri gibi alanlarda enerji kaynağı olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda kimyasal üretimde, biyodizel üretiminde de kullanım alanı buluyor.