Kadınlar Kendilerinden Küçük Erkeklerle Daha Mutlu Oluyor

İngiltere'de Londra Metropolitan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kendilerinden yaşça daha genç erkeklerle ilişki yaşayan kadınların duygusal açıdan daha mutlu olduğunu ortaya koydu. Araştırma, genç erkeklerle ilişki yaşayan kadınların daha yüksek tatmin düzeyine sahip olduğunu buldu.

Yayınlanma:
Kadınlar Kendilerinden Küçük Erkeklerle Daha Mutlu Oluyor

Londra Metropolitan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, ilişkilerde yaş farkının duygusal mutluluk üzerindeki etkisini inceledi. 'Cinsellik ve İlişki Terapisi' dergisinde yayınlanan araştırmada, kendilerinden genç erkeklerle ilişki yaşayan kadınların duygusal açıdan daha mutlu olduğu bulgusuna yer verildi.

Araştırmanın Bulguları ve Stereotiplerin Çürütülmesi

Araştırmanın başında yer alan Samantha Banbury, bu çalışmanın, genç erkeklerle ilişki yaşayan kadınların daha az tatmin edici veya başarılı olduğu yönündeki önyargıları sorguladığını belirtti. Araştırma, yaş farkı olan ilişkilerde duygusal boşluk olduğu ve yalnızca fiziksel arzuların yer aldığı genel kanısını çürütüyor gibi görünüyor.

Katılımcı Profili ve Anket Sonuçları

Araştırmaya katılan 24 kadından 17'si kendilerinden yedi ila 10 yaş arası genç erkeklerle çıkan 'puma' olarak nitelendirilen kadınlardı. Diğer yedi kadın ise kendi yaşlarına yakın erkeklerle ilişki içerisindeydi. İlk grubun ortalama yaşı 45, diğer grubun ise 42 idi. Anket sonuçlarına göre, ilk gruptaki kadınlar ilişkilerinde daha mutlu ve tatminkar olduklarını belirtti. Araştırma ekibi, bu bulguların genişletilmiş bir katılımcı grubuyla tekrar test edilmesini planlıyor.
Romantik ilişkiler, birçok faktörün etkisi altında şekillenir ve çocukluk deneyimleri, travmalar ilişkilerde oynanan rolleri belirler. Anne-baba ilişkisi, cinsel travmalar, çocukluk dönemindeki sevgi ve bağlanma ihtiyaçları, ileriki ilişkilerde arayışların temelini oluşturabilir. Örneğin, bir erkek kendinden yaşça büyük bir kadınla ilişki arıyorsa, bu anne arayışı olarak yorumlanabilir. Eğer çocukluk döneminde sevgi ve bağlanma ihtiyaçları karşılanmamışsa, bu ihtiyacı partnerinde bulma eğilimi gösterebilir. Aynı şekilde, kadın da büyük bir erkek arayışı içindeyse, bu babasının eksik kalan sevgi ve ilgisini tamamlama çabası olabilir. Ancak, ilişkilerde yaş farkı aramak, geçmiş travmaların maddi çözümle telafi edileceği yanılgısına yol açabilir. Sağlıklı ilişkiler, sevgi temelli olmalı, ebeveyn rolleri yerine sevgili rollerine odaklanmalıdır. Bu noktada, geçmişteki deneyimlerin etkisi anlaşılmalı ve sağlıklı ilişki dinamikleri oluşturulmalıdır.