Araştırmacılarından Yeni Böcek Türü Keşfi: Medon Turcicus

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyeleri, Sivas Yıldız Dağları'nda gerçekleştirdikleri arazi çalışmalarında, "paederinae" alt familyasına ait yeni bir böcek türü olan "medon turcicus"u keşfetti.

Yayınlanma:
Araştırmacılarından Yeni Böcek Türü Keşfi: Medon Turcicus

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Prof. Dr. Sinan Anlaş ve Doç. Dr. Semih Örgel, Sivas Yıldız Dağları'ndaki arazi çalışmalarında yeni bir böcek türü keşfetti. "Paederinae" alt familyasına ait olan ve "medon turcicus" adı verilen bu yeni tür, TÜBİTAK destekli bir proje çerçevesinde bulundu.

Detaylı Araştırmalar ve Karşılaştırmalar

Yapılan araştırmalar sırasında kör fare gibi memelilerin yuvalarında tespit edilen bu yeni böcek türü, endemik olduğu değerlendirildi. Tür, Viyana, Paris ve St. Petersburg'daki tabiat tarihi müzelerindeki türlerle karşılaştırıldı ve bu incelemeler sonucunda daha önce bilinmediği anlaşıldı. Elde edilen bulgular, "Journal of Insect Biodiversity" adlı uluslararası bir dergide yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.

Türkiye'ye Özgü Bir Keşif

Prof. Dr. Sinan Anlaş, bu yeni türe Türkiye'ye özgü olması nedeniyle "medon turcicus" ismini verdiklerini ve gelecekte bu tür üzerine moleküler çalışmalar yapmayı planladıklarını belirtti. TÜBİTAK projesi kapsamında İç Anadolu Bölgesi'nde 20'den fazla yeni tür keşfedildiği ve bu türlerin çoğunun avcı ve yararlı olduğu da bildirildi. Alaşehir Zooloji Müzesi'nde yeni keşfedilen türler de dahil olmak üzere binlerce böceğin sergilendiği aktarıldı. Bu keşif, Türkiye'nin biyoçeşitliliğine ve bilimsel araştırmalara önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.