Yargıtay'dan İşçi Haklarına İlişkin Emsal Karar: Kullanılmayan İzinlerin Ücreti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmesi sona eren bir işçinin kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin son maaş üzerinden ödenmesine karar verdi. Bu karar, işçi haklarının korunmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yayınlanma:
Yargıtay'dan İşçi Haklarına İlişkin Emsal Karar: Kullanılmayan İzinlerin Ücreti

İşten çıkarılan bir vinç operatörü, alacakları ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesine başvurdu. Davacı, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücreti ve yıllık izin alacağını talep etti. Davalı taraf, davacının tüm alacaklarının ödendiğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, davacının bazı haklarına ilişkin alacaklarını kabul ederek kısmen kabul kararı verdi.

Yargıtay'ın İşçi Lekesine Yönelik Kararı ve Sonuçları

Dava, Bölge Adliye Mahkemesi ve daha sonra Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay'da alınan kararda, haftalık izinlerin yıllık izin süresinden düşürülemeyeceği ve iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yargılama sırasında davacının yıllık izin belgelerine karşı beyanı alındı ve bu izinlerin hafta tatilleri için verildiği belirtildi. Mahkeme, hatalı değerlendirme ile hüküm kurulmasını bozma nedeni olarak gördü ve kararı bozdu. Bu karar, işçi hakları ve yıllık izinlerin ücrete dönüşmesi konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor.

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğunun dile getirildiği kararda şöyle denildi:

"İş sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığının imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Dosyada, davacının imzasının bulunduğu 15'er günlük izin talep formları bulunmaktadır. Yargılama sırasında davacı asılın izin talep formuna karşı beyanı alınmış, davacı beyanında bu izinlerin biriken hafta tatilleri için verildiğini belirtmiştir.

Davacının ayrıca hafta tatili alacağını talep etmesi ve bu alacağının hüküm altına alınmış olması da dikkate alındığında imzasının bulunduğu bu yıllık izin belgelerinin dikkate alınarak yıllık izin alacağının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Hatalı değerlendirme ile hüküm kurulması bozma nedenidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."