Türk-İş'ten Vergi Düzenlemesiyle İlgili Yetkililere Mektup

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, üst düzey devlet yetkililerine ücret gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda düzenlemeler yapılmasını talep eden bir mektup gönderdi. Mektupta, mevcut vergi sisteminin yeterli olmadığı ve adaletsizlikleri gidermediği vurgulandı.

Yayınlanma:
Türk-İş'ten Vergi Düzenlemesiyle İlgili Yetkililere Mektup

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TBMM'deki parti grup başkanvekillerine, asgari ücret kadar olan ücretlerin 2022'den itibaren gelir vergisinden muaf tutulmasına rağmen, bu düzenlemenin yeterli olmadığını belirten bir mektup gönderdi.

Mektupta Belirtilen Sorunlar ve Talepler

Mektupta, ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki adaletsizliklere dikkat çekildi. Asgari ücret kadar olan tutarın, sonraki ayların kümülatif vergi matrahına eklendiği ve bu durumun ücret gelirlerinin ağır vergi yüküne sebep olduğu belirtildi. Ayrıca, asgari ücret istisnası tutarının haksız bir şekilde kümülatif vergi matrahına eklenmesinin eleştirildiği ifade edildi.

Brüt asgari ücretin 1999-2023 arasında 143 kat armasına karşın, gelir vergisi tarifesinin birinci diliminin 35 kat seviyesinde artırılmasının, çalışanlar üzerinde ağır vergi yüküne sebep olduğu değerlendirmesi yapılan mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

"2010 yılı ve öncesinde asgari ücret üzerinden gelir elde eden bir çalışan ikinci vergi dilimine hiç girmemekte ve ücretinden kesilen gelir vergisi oranı hiç artmamaktaydı. 2011 yılı itibariyle asgari ücretliler ikinci vergi dilimine tabi olmuştur. Asgari ücretteki artış ile gelir vergisi ilk dilimi tutarındaki artış paralel seyretmemiş ve bu nedenle asgari ücretliler her yıl daha yüksek oranla gelir vergisi ödemek durumunda kalmıştır. 2011 yılına kadar asgari ücretli, yıl içerisinde ilave bir kazancı yok ise ikinci vergi dilimine hiç girmezken, Temmuz 2021'den itibaren tüm asgari ücretliler ikinci vergi dilimine girerek daha yüksek oranda vergi ödemek durumunda kalmıştır. Birinci vergi dilimi tutarının arttırılması, asgari ücretlilerin ikinci vergi dilimine yıl boyunca girmesinin engellenmesi gerekmektedir. Bu noktada gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık asgari ücret brüt tutarının (fazla mesai, yol, yemek ve yakacak yardımları gibi ek kazançlar da dikkate alınarak) belirli miktar üzerinde tespit edilmesi diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesi talep edilmektedir."

Vergi Sisteminde Yapılması Önerilen Değişiklikler

Brüt asgari ücretin ve gelir vergisi tarifesinin birinci diliminin artış oranları arasındaki dengesizlikten bahsedilen mektupta, asgari ücretlilerin daha yüksek oranda vergi ödemesine sebep olan durumun değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ücret gelirlerinin ya sabit bir oranla stopaja tabi tutulması veya daha düşük oranlara sahip ayrı bir vergi tarifesiyle vergilendirilmesi önerildi. Ayrıca, ücretlilerin sağlık, eğitim, yol, kira ve ısınma gibi temel giderlerinin vergi matrahından indirilmesi ve sosyal yardım kalemlerinin SGK prim matrahına dahil edilmemesi ve gelir vergisinden muaf tutulması talep edildi.