TÜİK'in Kasım Ayı Ekonomik Güven Endeksi: Hizmet Sektöründe Düşüş Dikkat Çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Ekim ayındaki 96,5 değerinden yüzde 1,3'lük bir azalma ile 95,3'e düşen endeks, hizmet sektöründe gözle görülür bir düşüşe işaret ediyor.

Yayınlanma:
TÜİK'in Kasım Ayı Ekonomik Güven Endeksi: Hizmet Sektöründe Düşüş Dikkat Çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksi ile ilgili kasım ayı verilerini açıkladı. Ekim ayında 96,5 olan endeks, kasım ayında yüzde 1,3 oranında bir azalış göstererek 95,3 değerine geriledi. Bu değişim, ekonomik güvenin azalan bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Sektörel Güven Endeksleri

Kasım ayı itibarıyla, tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerine ulaştı. Buna karşın, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3'lük bir azalışla 103,9'a düştü. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 2,4'lük bir azalma ile 110,9 olarak belirlendi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,9 azalarak 111,7 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,2'lik bir artışla 91,0 değerini aldı.

Ekonomik Güven Endeksinin Anlamı

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel olarak ekonomik duruma ilişkin iyimserliği ifade ederken, 100'den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtıyor. Kasım ayındaki endeks değeri, ekonominin genel durumuna yönelik hafif bir kötümserliğe işaret ediyor. Özellikle hizmet sektöründe görülen düşüş, ekonominin belirli alanlarında yaşanan zorluklara dikkat çekiyor.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve sektörel bazda güven düzeylerini gözler önüne seriyor. İlgili bakanlıklar ve kurumlar, bu verileri dikkate alarak ekonomik politikalarını şekillendirmeye ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerdir.