TÜİK Verileri: Tarımda Tüketici Enflasyonunda Artış Gözlendi

TÜİK'in verilerine göre, Kasım ayında Türkiye'de tarım üretici enflasyonu aylık bazda azalma gösterirken, yıllık bazda yüksek seviyelerde devam ediyor. Bu durum, tüketici fiyatları üzerindeki etkisini sürdürecek.

Yayınlanma:
TÜİK Verileri: Tarımda Tüketici Enflasyonunda Artış Gözlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı verileri, Türkiye'de tarım üretici enflasyonunun aylık bazda gerilediğini gösteriyor. Bu, tarım ürünlerinin üretim maliyetlerindeki artışların bir miktar yavaşladığına işaret ediyor. Ancak yıllık bazda tarım üretici enflasyonunun halen yüksek seviyelerde seyretmesi, uzmanlar tarafından tüketici fiyatlarındaki artışta önemli bir rol oynamaya devam edeceği şeklinde değerlendiriliyor.

Sektörel ve Grup Bazında Değişimler

Kasım ayında sektörel bazda, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %0,72, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,18 ve balıkçılık ürünlerinde %10,00 azalış yaşandı. Ana gruplarda ise tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,49 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %6,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,92 artış görüldü.

En Yüksek Artış Yağlı Meyvelerde

Yıllık artış oranlarında en dikkat çekici yükseliş, %176 ile yağlı meyvelerde oldu. Diğer önemli artışlar yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler ile canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde gerçekleşti. Diğer yandan, çeltik fiyatlarındaki düşüş ve tropikal ve subtropikal meyve fiyatlarında yaşanan düşüş, Kasım ayındaki tarım üretici enflasyonunun gerilemesinde etkili oldu.

Enflasyonla Mücadelede Tarım Üretici Enflasyonunun Rolü

Uzmanlar, tarım üretici enflasyonunun Türkiye'nin enflasyonla mücadele politikaları açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtiyorlar. Yüksek seyreden tarım üretici enflasyonunun, tüketici fiyatlarındaki artışın devam edeceğine işaret ettiği vurgulanıyor. Bu nedenle, Türkiye'nin enflasyonla mücadele politikalarında tarım üretici enflasyonunu da hedef alması gerektiği üzerinde duruluyor.