Kiracıların Zorlu Süreci! Yüzde 25 Zam Sınırında Yeni Karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, hükümet tarafından getirilen kira zamlarına yüzde 25 sınırının “adil” olmadığına hükmetti. Bu karar, enflasyon ve kur seviyelerinden etkilenen kiracılar ve ev sahipleri için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Yayınlanma:
Kiracıların Zorlu Süreci! Yüzde 25 Zam Sınırında Yeni Karar

Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve ekonomik koşulların etkisiyle, hükümet kira zamlarına yüzde 25 sınır getirmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, bu kısıtlamanın adil olmadığına hükmetti. Bu karar, İstanbul Eyüpsultan'da 2019'da kiraya verilen bir evin, 2021'de yasal sınırlar çerçevesinde güncellenen kira bedelinin, site içindeki emsal taşınmazların kiralarının altında kalması üzerine başlayan bir dava sonucunda alındı.

Mahkemenin Değerlendirmesi ve Kararı

Ev sahibi, yerel mahkemede kira artışı talebinde bulundu ancak reddedildi. Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran ev sahibinin talebi, mahkeme tarafından değerlendirildi. Mahkeme, ülkede yaşanan olağanüstü ekonomik koşulları dikkate alarak, kira artışları için getirilen yüzde 25 zam sınırının adil olmadığına hükmetti. Kararda, her somut olayın özelliğine göre, taşınmazın mevcut durumunun ve bölgesel faktörlerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Konuya ilişkin verilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Her somut olayın özelliğine göre, uyarlama istenen taşınmazın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiği, yerel mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, belirtildiği şekilde tek tek ortaya konularak ve konularında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, tüm bu veriler, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığı araştırılıp değerlendirilmek suretiyle bir rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği olduğundan bahisle hakkaniyete uygun hüküm kurulması gerektiği ifade edilmiştir."

Avukatların Değerlendirmesi ve Yüzde 25 Kira Zammı Sınırının Geleceği

Bu kararın ardından Avukat Özgür Kip, mahkemenin kararını, "Yüzde 25'lik kira sınırını yok sayan" bir adım olarak değerlendirdi. Kip'e göre, eğer davanın koşulları ekonomik şartlardan etkilenmişse, bu karar emsal teşkil edebilir ve mevcut yüzde 25'lik kira sınırı uygulanmayabilir. Hükümet, enflasyon ve kur krizi sebebiyle kira artışlarına yüzde 25 sınırlama getirmiş, bu sınırlama 2024'e kadar uzatılmıştı. Ancak bu karar, kiracı ve ev sahibi arasındaki krizlerin çözümünde yeni bir dönemi işaret ediyor ve yargı sürecinin bu konuda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.