Haklı Fesih Hakkı: Yargıtay, Geciken Maaşla İş Sözleşmesini Onayladı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir işçinin maaşının 20 gün gecikmesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı talep etmesini haklı buldu. İşçi, iş sözleşmesini maaş gecikmesine dayandırarak feshetmiş ve kıdem tazminatı ile ilgili davasını İş Mahkemesi'nde açmıştı. İş Mahkemesi'nin kararı üzerine davalı firma itiraz etti, ancak Yargıtay, işçinin ücretinin bir kere bile olsa gecikmesi durumunda iş sözleşmesini haklı fesih yoluyla sonlandırabileceğine hükmetti.

Yayınlanma:
Haklı Fesih Hakkı: Yargıtay, Geciken Maaşla İş Sözleşmesini Onayladı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir işçinin maaşının 20 gün gecikmesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesini onayladı. Hürriyet ve Akşam gazetelerine göre, proje yöneticisi olarak çalışan işçi, her ayın başında düzenli olarak aldığı maaşının bir defa gecikmesi üzerine işten ayrılmıştı.

İş Mahkemesi'nde kıdem tazminatı ve izin ücretlerini talep eden işçi, mahkemenin kararıyla haklı bulunmuş ve davalı firma itiraz etmişti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi de işçinin lehine karar vermişti. Temyiz sürecinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin bir kereliğine dahi olsa ücretinin gecikmesi durumunda haklı fesih hakkını kullanabileceğine hükmetti.

Yargıtay Kararı: İşçinin Haklı Fesih Hakkı ve Ücret Gecikmesi

İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Yargıtay’ın bu kararı, işçinin ücretinin kanun ya da sözleşme hükümlerine uygun ödenmemesi durumunda işçinin haklı fesih hakkını kullanabileceğini ortaya koyuyor. İşverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü veya ücretin bir kere olsa gecikmiş olması, işçinin bu hakkını kullanmasına engel teşkil etmiyor. İşçi, bu durumda kıdem tazminatı talep ederek işten ayrılabilir.” Yüksel, işçinin ücretinin ödenmemesi durumunda işverenin, ödeme güçlüğüne veya tek bir gecikmeye dayanarak işçiyi haksız yere işten çıkaramayacağını vurguladı.