Ekonomik Kriz, Eğitim ve Maaş Dengesini Alt Üst Etti!

Türkiye'de son yıllarda, yüksek eğitimli bireylerin maaşlarındaki artış oranının düşük eğitim seviyesine sahip bireylerinkine göre daha az olduğu gözlemleniyor. Euronews ve TÜİK verilerine göre, eğitim seviyesi ile maaş arasındaki fark azalıyor.

Yayınlanma:
Ekonomik Kriz, Eğitim ve Maaş Dengesini Alt Üst Etti!

Türkiye'de yüksek eğitimli bireylerin kazançları, son yıllarda giderek azalıyor. Bu durum, gençlerin iyi bir eğitim alsa bile refah içinde bir hayat sürme şanslarının düşük olduğunu düşünmelerine neden oluyor. Resmi veriler, ortalama maaşlarda eğitim farkının giderek azaldığını gösteriyor. Euronews raporuna göre, üniversite mezunları ile ilköğretim mezunları arasındaki maaş farkı daralıyor.

Eğitim Seviyesine Göre Maaş Değişiklikleri

TÜİK verilerine göre, 2006'dan 2022'ye kadar ilköğretim mezunlarının ortalama maaşı %987 artarken, üniversite mezunlarının maaşı sadece %622 artış gösterdi. 2022'de aylık ortalama kişi başı brüt maaş 11 bin 143 lira, ortalama kazanç ise 12 bin 450 lira olarak kaydedildi. Eğitim durumuna göre aylık ortalama brüt maaşlar şu şekilde: İlkokul ve altı düzeydeki bireyler için 7 bin 830 lira, ilköğretim-ortaokul mezunları için 8 bin 262 lira, lise mezunları için 9 bin 349 lira ve yüksek öğretim mezunları için 15 bin 49 lira.

Eğitim Farkının Maaşlara Etkisi

2006'da üniversite mezunlarının ilköğretim ve ortaokul mezunlarına oranla 2,75 kat daha fazla maaş aldığı görülürken, bu oran 2022'de 1,82'ye geriledi. Bu değişim, üniversite mezunlarının aleyhine %34'lük bir düşüşe işaret ediyor. 2014'te bu oran 2,61 iken, 2018'de 2,06'ya düştü. 2006-2022 yılları arasında, ilkokul mezunu ve altı seviyedekilerin maaşı %925, ilköğretim ve ortaokul mezunlarının maaşı %987, lise mezunlarının maaşı %914 artarken, üniversite mezunlarının maaşı sadece %622 artış gösterdi.

Bu veriler, Türkiye'de eğitim seviyesi ile maaş arasındaki ilişkinin zaman içinde değiştiğini ve yüksek eğitimli bireylerin maaş artışlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, eğitim yatırımının getirisinin azaldığına dair bir işaret olarak değerlendirilebilir.