Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem: Alacak Devri Esnekliği Artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bireysel emeklilik sistemine ait alacak devri artık daha esnek hale getirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen bu yeni kurallar, emeklilik planlaması yapanlar için önemli bir gelişme.

Yayınlanma:
Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem: Alacak Devri Esnekliği Artırıldı

Emeklilik planlarına yönelik önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) düzenlemelerine göre, bireysel emeklilik sistemi kapsamında yeni bir alacak devri uygulaması hayata geçirildi.

Bireysel Emeklilikte Alacak Devri Düzenlemesi

Yeni genelgeye göre, bireysel emeklilik sistemine kayıtlı bireyler, bireysel emeklilik sözleşmeleri çerçevesinde, devlet katkısının hariç tutulduğu alacaklarını kısmen ya da tamamen devredebilecek. Bu yeni düzenleme, sözleşme yoluyla gerçekleştirilecek ve konuya dair esaslar ve usuller belirlenecek.

Detaylar ve Sınırlamalar

Genelgede belirtilen hususlar arasında, alacak devrine konu olacak tutarın belirlenmesinde, şirketlerin indirim yoluyla tahsil edebilecekleri kesinti gelirleri dikkate alınacak. Ayrıca, bankanın devralmak üzere ileteceği tutar, alacağın devri sırasında fon değerindeki olası değer kayıplarını ve birikimlerdeki farklılıkları telafi etmek amacıyla, kredi tutarının yüzde 20 fazlasını aşamayacak.

1639236.webp

Genelge İçeriği ve Kapsamı

Yayımlanan genelgede 8 madde yer alıyor. Bu maddeler; "Amaç ve Kapsam", "Dayanak", "Tanımlar", "Alacağın Devri Süreci", "Devredilebilecek Sözleşme ve Alacak Tutarı", "Alacağın Devrine İlişkin Diğer Hususlar", "Yürürlük" ve "Yürütme" başlıklarını içeriyor. Bu yeni düzenleme, bireysel emeklilik planı yapanlar ve mevcut emeklilik planlarına sahip olanlar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.