Araştırma: 2024 Yılı 2023’ü Aratacak! Hayat Pahalılığı Tavan Yapacak

AGS Global tarafından 26-30 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, 224 beyaz yakalı çalışanın 2024 yılına dair beklentilerini ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları ele alıyor. Araştırma, beyaz yakalıların dünya ve Türkiye adına 2023 yılına kıyasla daha az umutlu olduğunu gösterirken, Türkiye'nin en büyük sorunlarının enflasyon ve hayat pahalılığı olacağını öngörüyor.

Yayınlanma:
Araştırma: 2024 Yılı 2023’ü Aratacak! Hayat Pahalılığı Tavan Yapacak

AGS Global'in 26-30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, 224 beyaz yakalı katılımcının 2024 yılına ilişkin görüşlerini ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, her 10 katılımcıdan 6'sı 2024 yılı için dünya ve Türkiye adına 2023'e kıyasla daha az umutlu. Yeni yıldan umutlu olanların oranı ise sadece yüzde 25 seviyesinde.

Türkiye'nin Karşılaşacağı Sorunlar

Katılımcılar, 2024 yılında Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında enflasyon ve hayat pahalılığının geleceğini düşünüyor. Bu sorunları yüksek vergiler ve göçmen sorunları izliyor. Yeni salgınlar ve susuzluk gibi problemler ise daha geri planda kalıyor. Nitelikli insan kaynağına erişim zorluğu ve bölgesel savaşlar da diğer önemli sorunlar arasında yer alıyor.

2026 Beklentileri ve Seçim Sonrası Tahminler

Beyaz yakalıların yaklaşık yarısı, yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin durumunun daha da kötüleşeceğini öngörürken, iyimserlerin oranı sadece yüzde 8,9. Yüzde 39,3'lük bir kesim ise uzun süre seçim yapılmamasının Türkiye için olumlu bir süreç olacağını düşünüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 39,3'ü enflasyonun ivme kaybetmesi için 2026 yılı sonrasını beklemek gerektiğini belirtiyor.

Kariyer Beklentileri ve Endişeler

Araştırma, beyaz yakalıların 2024 yılı kariyer beklentilerine de ışık tutuyor. Katılımcıların yüzde 39,3'ü kariyerlerinden umutlu olduklarını belirtirken, geri kalanlar kariyerleri adına daha az umutlu ya da kararsız. En büyük üç kariyer endişesi sırasıyla yetersiz maaşlar (yüzde 51,8), hedefsizlik ve motivasyonsuzluk (yüzde 46,4), ve yetersiz özlük hakları (yüzde 30,4) olarak sıralanıyor. İşten ayrılmak ve istenilen firmaya geçememek ise diğer önemli endişeler arasında.

Bütçe Planlaması ve Enflasyonist Etki

Araştırmaya göre, beyaz yakalılar 2024'te bütçelerinin büyük bir kısmını gıda (yüzde 60,7), sağlık (yüzde 42,8) ve kira (yüzde 41,1) için ayırmayı planlıyor. Bu durum, enflasyonist etkinin günlük yaşam üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, bu araştırma, beyaz yakalı çalışanların 2024 yılına dair beklentileri ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlara dair önemli veriler sunuyor.