Açlık Sınırı Yükseliyor: Sağlıklı Beslenmek İçin Günlük 458 TL Gerekiyor!

Türkiye'de yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, özellikle gıda harcamalarında büyük bir yük oluşturuyor. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) son raporu, açlık ve yoksulluk sınırlarındaki artışları ve tarım ürünleri üretici fiyat endekslerindeki değişimleri detaylandırıyor.

Yayınlanma:
Açlık Sınırı Yükseliyor: Sağlıklı Beslenmek İçin Günlük 458 TL Gerekiyor!

Türkiye'de enflasyonun sürekli yükselişi ve alım gücündeki düşüş, vatandaşların yaşam standartlarını ciddi şekilde etkiliyor. BİSAM'ın Kasım 2023 raporuna göre, açlık sınırı 13 bin 745 lira, yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu gıda harcaması bu rakamlara ulaşmış durumda. Aile bütçesinde sadece gıda için ayrılması gereken minimum tutar, farklı yaş ve cinsiyet grupları için değişiklik gösteriyor.

Aile Bireylerinin Gıda Harcamaları

BİSAM raporuna göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmesi için aylık 3.753 lira, yetişkin bir kadın için 3.603 lira, 15-18 yaş arası bir genç için 3.860 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 2.528 lira harcama yapılması gerekiyor. Bu harcamalar toplamda aile bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi diğer giderlerle birlikte aile harcamaları 47 bin 544 liraya ulaşıyor.

Günlük Harcamalarda Yüksek Maliyetler

Kasım 2023'te günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubu süt ve süt ürünleri oldu. Bu grupta günlük harcama 152,52 lira olarak kaydedildi. Et, tavuk ve balık için günlük 88,27 lira, sebze ve meyve için 97,71 lira, ekmek için 33,38 lira, katı ve sıvı yağ için 26,88 lira, yumurta için 9.81 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise günlük 12,06 lira harcama yapılması gerektiği belirtiliyor. Toplamda, günlük harcama gereksinimi 458 lira olarak hesaplanmış.

Üretici Enflasyonunda Düşüş Eğilimi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,95 azalmasına rağmen, yıllık bazda yüzde 50,47 artış gösterdi. Sektörel bazda tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,72 azalış, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,18 azalış, balık ürünlerinde ise yüzde 10 azalış yaşandı. Tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,49 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,92 artış kaydedildi. Bu değişimler, Tarım-ÜFE'nin aylık ve yıllık bazda farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

aclik-yurttasin-pesine-dustu.jpeg