Türkiye Genelinde Doğalgaz Sayaçları Yenileniyor: 2025 Sonuna Kadar Değişim Zorunlu

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, Türkiye genelindeki doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar güncel muayene standartlarına uygun olanlarla değiştirilmesi gerekiyor. İşte detaylar...

Yayınlanma:
Türkiye Genelinde Doğalgaz Sayaçları Yenileniyor: 2025 Sonuna Kadar Değişim Zorunlu

Türkiye'de enerji yönetiminde önemli bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile ülke genelindeki doğalgaz sayaçlarının yenilenmesi kararlaştırıldı. Bu karar, hem güvenlik hem de verimlilik açısından büyük önem taşıyor.

Sayaç Yenileme Süreci Nasıl İşleyecek?

1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülen sayaçlar, 2025 yılı sonuna kadar sökülüp yerlerine yeni, muayeneli sayaçlar takılacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren süreç başlayacak.

Sayaç muayeneleri, çeşitli kontrol türlerine tabi tutulacak. Bunlar arasında ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi bulunuyor. Bu işlemler, ilgili Bakanlık tarafından belirlenen il müdürlükleri veya kullanıcının tercih ettiği servisler tarafından yapılacak. Bu servislerin kullanımı için Bakanlık herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Muayene Sürecinin Detayları

Muayene süreci esnasında, sayacın tip onayının olup olmadığı ve tip onayını etkileyecek değişiklikler kontrol edilecek. Eğer bu tür bir durum tespit edilirse, sayacın muayenesine devam edilmeyecek ve gerekli işlemler başlatılacak. Muayene için başvurulan sayaç, kullanıcının sorumluluğunda olacak ve il müdürlüğüne ya da yetkilendirilmiş servis tarafından yapılacak. Uygun bulunan sayaçlar, belirlenen damgalar ile işaretlenecek.

Ceza Yaptırımları

1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sunulan veya bu dönemde son muayenesi yapılan gaz sayaçlarının listesi, kullanıcılar tarafından il müdürlüğüne iletilmeli. Belirtilen süre içinde listeyi bildirmeyen veya eksik/hatalı bildirimde bulunan kullanıcılara idari yaptırımlar uygulanacak. Bu durum, sayaçların güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.

Bu yenileme süreci, Türkiye'nin enerji altyapısını güncel standartlara taşıyacak ve kullanıcıların daha güvenli ve verimli bir enerji tüketimi gerçekleştirmelerini sağlayacak bir adım olarak görülüyor.