Devlet tarafından 8.240 TL maddi yardım yapılacak. Kimler yararlanacak, şartlar neler?

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini yöneten kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların en zor zamanlarında yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi. Kurum, cenaze masraflarının hafifletilmesi amacıyla belirli koşulları karşılayan vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere 8.240 TL maddi destek sağlayacağını duyurdu.

Yayınlanma:
Devlet tarafından 8.240 TL maddi yardım yapılacak. Kimler yararlanacak, şartlar neler?

Günlük hayatın getirmiş olduğu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, beklenmeyen durumlar karşısında destek görmek büyük bir rahatlık sağlayabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların kötü zamanlarında yanında olmak için çalışmalara devam ediyor. Alınan en son haberlere göre, SGK belirli koşulları yerine getiren vatandaşlara cenaze masrafları için çok önemli bir destek sunacak: bir defaya mahsus 8.240 TL ödeme yapacak.

SGK’nın resmi web sitesinde yapılan açılmaya göre, cenaze yardımı ödeneği, belirli şartlara sahip olan sigortalıların vefatı hâlinde ailelerine verilen bir seferlik mali destek olacak. Bu yardım, meslek hastalığı, iş kazası, devamlı iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı aldığı sırada vefat edenlerin yakınlarına verilecek.

Kimler cenaze yardımı alabilir?

Cenaze yardımından faydalanmak için sigortalının çocukları, eşi, anne-babası ya da kardeşleri gibi sıralı hak sahipleri belirtilen koşulları taşımak zorundadır. Emekli Sandığı emeklilerinin vefat etmesi halinde, ailelerine yapılacak tek defaya mahsus ödeme miktarı en az 8.240 TL şeklinde SGK tarafından belirlenmiştir.

Ölüm parası almak için istenen belgeleri (ölüm belgesi) ve yazmış olduğunuz dilekçeyi sosyal güvenlik merkezine bizzat ibraz edip ve yardım kabul edilmiş ise, Ziraat Bankası şubesinden yardım parasını alabilirsiniz. Cenaze yardım parası, vefat eden kişinin eşine, çocukları, anne ve babasına ile kardeşlerine ve torunlarına ödenir. Geçen yıl 34000 lira olarak verilen bu yardım parası tek defaya mahsus olmak üzere 8240 lira olarak halka verilecek.

Başvuru şartları ve süreci

Cenaze yardımı için başvuru yapacak olan adayların, sigortalının vefatından sonra oluşan koşulları yerine getirmesi ve gerekli belgelerle SGK’ya başvuru yapması gereklidir. 2024 senesi itibariyle cenaze yardımı miktarı, TÜFE değişiklik oranı göz önüne alınarak 3.385 TL şeklinde belirlenmiştir. Emekli Sandığı emeklileri için bu miktar en az 8.240 TL’dir. Başvuru yapacak olan adayların, cenaze yardımı alması için gerekli olan belgeleri tamamlayarak, SGK’ya teslim etmesi gerekir.